O firmie
Oferta
Referencje
Praca
Kontakt
 
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

->powrót

  • Dla klientów , którzy nie mają możliwości podłączenia się do rurociągów zbiorowej kanalizacji sanitarnej, montujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Można je stosować wówczas, gdy nie występuje problem wysokiego poziomu wód gruntowych oraz grunt jest w odpowiednim stopniu przepuszczalny. Niezbędne jest również dysponowanie wymaganą powierzchnią terenu. Przydomowa oczyszczalnia składa się zwykle z dwóch części. Pierwszą jest osadnik gnilny, zwany też wstępnym ( musi być szczelny) . Druga to studzienka rozdzielcza i układ rur drenażowych.


  •